Skip to content

Privacybeleid van Houseboat Harmony

Privacybeleid van www.bed-and-breakfast-utrecht.nl

De website www.bed-and-breakfast-utrecht.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Gerard Vogel 4 ”, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht. Het nummer van de Kamer van Koophandel van het betreffende bedrijf zal u op verzoek worden verstrekt. Het kan hier wegens kans op misbruik niet worden getoond.

Telefoon:  +31 6 34 308 309, Mail: [email protected]

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gerard Vogel 4 verwerkt van haar contacten.

Indien u persoonsgegevens aan Gerard Vogel 4 verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Gerard Vogel 4 bewaart uw persoonsgegevens voor het versturen van ​offertes, bevestigingen en facturen, om contacten te kunnen onderhouden en om u op de hoogte te houden van de diensten van Gerard Vogel 4 .

Gerard Vogel 4 garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1.0 Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Gerard Vogel 4, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht, Telefoonnummer  +31 6 34 308 309, mailadres: [email protected], Adres: Vechtdijk 318, 3563 MD Utrecht.

het nummer van de Kamer van Koophandel wordt u op verzoek verstrekt. Het nummer kan hier wegens kans op misbruik niet worden getoond.

2.0 Welke gegevens verwerkt Gerard Vogel 4, voor welk doel en op welke grondslag

2.1 In het kader van onze dienstverlening legt Gerard Vogel 4 persoonsgegevens vast (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer). Deze persoonsgegevens zijn door u vrijwillig verstrekt in een mondeling of schriftelijk mailcontact. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt ontvangt u geen informatie over diensten van www.bed-and-breakfast-utrecht.nl

2.2 Indien u persoonsgegevens Gerard Vogel 4  verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Gerard Vogel 4 gebruikt deze gegevens voor het sturen van informatie, voor de uitvoering van de betreffende boeking, voor het sturen van facturen, alsmede om u op de hoogte te houden van de diensten van Gerard Vogel 4 , essentieel voor een goede bedrijfsvoering.

2.3 Gerard Vogel 4  zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan een organisatie buiten de EU of aan een internationale organisatie.

3.0 Bewaartermijnen 

Uw persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard, dit in het kader van een goede bedrijfsvoering. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Ook gegevens zoals die de fiscale wetgeving (‘de Belastingdienst’) vraagt (zoals offertes en  facturen) en die nodig kunnen zijn voor de fiscale bedrijfsvoering worden verplicht tenminste 7 jaar bewaard.

4.0 Beveiligingsmaatregelen 

​Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Gerard Vogel 4 passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

5.0 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via het mailadres van Gerard Vogel 4 kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. www.bed-and-breakfast-utrecht.nl zal uw verzoek in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk, maar wel binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

5.2 ​Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens per mail contact opnemen met Gerard Vogel 4Gerard Vogel 4 zal zo spoedig mogelijk, maar wel binnen een maand na ontvangst reageren en uw wens inwilligen.

5.3 ​Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Gerard Vogel 4 .  Gerard Vogel 4, zal zo spoedig mogelijk, maar wel binnen een maand na ontvangst reageren.

5.4 U kunt over het Privacybeleid van Gerard Vogel 4  een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de contactgegevens staan op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/

contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

6.0 Privacybeleid andere websites
Op www.bed-and-breakfast-utrecht.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

7.0 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Social media cookies
Op onze website vindt u links waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

8.0 Uw IP adres

Als u de webstite www.bed-and-breakfast-utrecht.nl gebruikt, wordt uw IPadres opgeslagen. Wij hebben hier toestemming voor, omdat geen enkele website kan functioneren zonder dit mechanisme. De grondslag voor het gebruik van uw IPadres is ”gerechtvaardigd belang”: de website kan anders niet toegankelijk gemaakt worden.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar [email protected] . Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.